Wednesday, May 4, 2016

I'm Your Dreamgirl - Dream Girls (Lyrics)


เพลง I'm Your Dreamgirl
ศิลปิน Mèng Xiǎng Nǚ Hái (梦想女孩) Dream Girls [1. Sòng Mǐ Qín (宋米秦) Emily Song, 2. Lǐ Yù Fēn (李毓芬) Tia Lee and 3. Guō Xuě Fú (郭雪芙) Puff Kuo]

อัลบั้ม Měi Mèng Dāng Qián (美梦当前) Dream Will Be Come True (1st EP)
สังกัด Dorian International Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


*我来自 你心里 那个梦境 对着你 微笑
wǒ lái zì  nǐ xīn lǐ  nà gè mèng jìng  duì zhe nǐ wēi xiào
หว่อ ไหล จื้อ  หนี่ ซิน หลี่  น่า เก้อ เมิ่ง จิ้ง  ตุ้ย เจอะ หนี่  เวย เสี้ยว 

嘟嘴 扭腰 摆腿 让你疯掉
dū zuǐ  niǔ yāo  bǎi tuǐ  ràng nǐ fēng diào
ตู จุ่ย  หนิ่ว เยา  ไป๋ ทุ่ย  ร่าง หนี่ เฟิง เตี้ยว

BOY

全世界 都希望 你快长大
quán shì jiè  dōu xī wàng n ǐ kuài zhǎng dà 
เฉวียน ซื่อ เจี้ย  โตว ซี ว่าง  หนี่ ไคว่ จ่าง ต้า

我要你 工作 学业 金钱 压力 全部丢掉
wǒ yào nǐ  gōng zuò  xué yè  jīn qián  yā lì  quán bù diū diào
หว่อ เหย้า หนี่  กง จั้ว  เสว๋ เย้  จิน เฉียน  ยา ลี่  เฉวียน ปู้ ติว เตี้ยว

Whatever

看见了谁 梦见了谁 话题一堆
kàn jiàn le shuí  mèng jiàn le shuí  huà tí yī duī 
คั่น เจี้ยน เลอะ สุย  เมิ่ง เจี้ยน เลอะ สุย  ฮว่า ถี อี้ ตุย

人间的是非口水 抵不过仙界几滴眼泪
rén jiān de shì fēi kǒu shuǐ  dǐ bù guò xiān jiè jǐ dī yǎn lèi
เหริน เจียน เตอะ ซื่อ เฟย โขว สุ่ย  ตี่ ปู๋ กั้ว เซียน เจี้ย จี่ ตี เหยี่ยน เล้ย

Forever~

抛开一切 众目睽睽 独睡也美 只要是有梦就有爱
pāo kāi yī qiè  zhòng mù kuí kuí  dú shuì yě měi  zhǐ yào shì yǒu mèng jiù yǒu ài
เพา ไค อี๋ เชี้ย  จ้ง มู่ ขุย ขุย  ตู๋ ซุ่ย เย๋ เหม่ย  จื่อ เหย้า ซื่อ โหย่ว เมิ่ง จิ้ว โหย่ว อ้าย

OH Baby

**OH OH OH OH OH OH OH OH OH

从头了解我 没有秘密
cóng tóu liǎo jiě wǒ  méi yǒu mì mì
ฉง โถว เหลียว เจี๋ย หว่อ  เหมย โหย่ว มี่ มี่

NO NO NO NO NO NO NO NO NO

爱情难捉摸 谁都没有错
ài qíng nán zhuō mō  shuí dōu méi yǒu cuò
อ้าย ฉิง หนาน จัว มัว  สุย โตว เหมย โหย่ว ชั่ว

ซ้ำ *, **

OH OH OH OH OH OH OH OH OH

NO NO NO NO NO NO NO NO NO  OH Baby

ซ้ำ **, **

Please credit http://lovesongsinmemory.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://lovesongsinmemory.blogspot.com ด้วยนะครับ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...